http://bloglearningspace.blogspot.com/2011/10/sudut-matematik.html

Saturday, 10 December 2011

DUNIA KAMI

A) Baca dan fahami petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

     Ini Hazarina Husin. Dia berasal dari Batu Pahat, Johor. Dia tinggal di Parit Raja, Batu Pahat. Dia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Manggis. Dia murid Tahun Dua Cerdik.
     Rina gemar membaca buku pada masa lapang. Dia bercita-cita ingin menjadi seorang guru apabila dewasa kelak. Di sekolah, dia dilantik menjadi pengawas sekolah. Rina seorang yang rajin dan baik hati. Dia sering membantu guru dan kawan-kawannya yang lain. Semua guru dan rakannya sayang akan Rina.
1. Siapakah Hazarina Husin?
A   Murid Tahun Satu Cerdik                    B   Murid Tahun Dua Cerdik
C   Murid Tahun Tiga Cerdik                    D   Murid Tahun Empat Cerdik

2. Berapakah umur Rina?
A  7 tahun                                                B  8 tahun
C  9 tahun                                                D  10 tahun

3.Di manakah Rina tinggal?
A  Batu Pahat, Johor                                B  Seri Manggis
C  Tahun Dua Cerdik                                D Parit Raja, Batu Pahat

4.Rina memegang jawatan sebagai
A  pengawas sekolah                               B  ketua darjah
C  guru kelas                                            D  pustakawan

5.Cita-cita Rina ialah menjadi seorang
A  ibu                                                        B  murid
C  guru                                                     D  pengawas


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Jawapan :

1. B                  2. B                   3. D                                 
4. A                  5. C

No comments:

Post a Comment